Vì sao chúng ta không thích người khác bảo mình phải làm gì?

Bạn đang định dọn nhà, vừa cầm cái giẻ lau lên thì mẹ bạn: “Thấy nhà bẩn không biết cầm cái giẻ đi mà lau đi à??”. Thế là tự nhiên bạn khó chịu và không muốn làm nữa. Đã bao nhiêu lần bạn rơi vào tình huống như thế này rồi?
Có thể bạn quan tâm