Đang xem VÌ SAO ĐƯA SAO TỚI #5 - Cự giải Gil Lê: "Tôi không nghĩ đến chuyện tình yêu nữa!'

VÌ SAO ĐƯA SAO TỚI #5 - Cự giải Gil Lê: "Tôi không nghĩ đến chuyện tình yêu nữa!'

"Trong tình yêu,ai mà làm tôi nóng mặt, nóng đầu, nóng máu, tim đập mạnh thì họ sẽ thu hút tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy yêu thì phải phong phú về cảm xúc, phải trọn vẹn chứ không chỉ hướng về nhau, nhớ nhớ là xong. Đôi lúc có vẻ rất gắt, nhưng đó chính là yêu." - Gil Lê
Có thể bạn quan tâm