Đang xem Vị tỷ phú kín tiếng ở Trung Quốc đang ngày đêm giữ cho những vin pin không phát nổ

Vị tỷ phú kín tiếng ở Trung Quốc đang ngày đêm giữ cho những vin pin không phát nổ

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Lithium là một thành phần pin lý tưởng vì nhẹ và chứa được nhiều năng lượng, nhưng nó cũng không mấy ổn định và dễ dẫn tới hiện tượng phát nổ trên smartphone.
Có thể bạn quan tâm