Đang xem "Hoàng tử Indie" Thái Vũ: "Làm nhạc với ai, chơi với người đó. Tự nhiên chạy ra bảo Sơn Tùng cho chơi cùng là không hay đâu!"

"Hoàng tử Indie" Thái Vũ: "Làm nhạc với ai, chơi với người đó. Tự nhiên chạy ra bảo Sơn Tùng cho chơi cùng là không hay đâu!"

Video News
Phạm Linh Nhi / Tri thức trẻ
Hoàng tử Indie lại sắp ra bài mới rồi đấy nhé.
Có thể bạn quan tâm