Đang xem Video phá kỷ lục TikTok của Bella Poarch, hiện cũng đang là thứ khiến cô nhận nhiều gạch đá

Video phá kỷ lục TikTok của Bella Poarch, hiện cũng đang là thứ khiến cô nhận nhiều gạch đá

J.D / Bella Poarch
Họ ném gạch vì cho rằng cô thuộc dạng... lớn đầu còn giả nai.
Có thể bạn quan tâm