Đang xem Việt Anh luôn miệng khẳng định 'con là thứ quý giá nhất ' nhưng lại bị vợ cũ bóc mẽ, nếu là người bố tốt thì tại sao hơn 10 năm không gặp con?

Việt Anh luôn miệng khẳng định 'con là thứ quý giá nhất ' nhưng lại bị vợ cũ bóc mẽ, nếu là người bố tốt thì tại sao hơn 10 năm không gặp con?

Nếu thương yêu, lo lắng chân tình hẳn không người cha nào để đến chẵn 10 năm mới bày tỏ thương nhớ một lần qua facebook như vậy.
Có thể bạn quan tâm