Đang xem Việt Nam có 1 món ăn bị nhiều người coi là giun, giòi nhưng lại là đặc sản nổi tiếng, có tiền cũng chưa chắc mua được

Việt Nam có 1 món ăn bị nhiều người coi là giun, giòi nhưng lại là đặc sản nổi tiếng, có tiền cũng chưa chắc mua được

Nhìn thì có thể hơi sợ một chút nhưng đây lại là món đặc sản rất ngon, thậm chí còn từng lên báo nước ngoài đó.
Có thể bạn quan tâm