Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Video News
Uchiha Quỳnh / Tri Thức Trẻ
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội đã được hoàn tất.
Có thể bạn quan tâm