Việt Nam là quán quân tiêu thụ rượu bia trên thế giới

Video News
Mutex / r
Việt Nam uống rượu bia đi ngược lại với xu hướng trên thế giới: Nước ngoài giảm dần còn Việt Nam lại tăng lên.
Có thể bạn quan tâm