Đang xem ViruSs 10 năm ăn Tết một mình: 'Không có tình cảm gì với bố mẹ'

ViruSs 10 năm ăn Tết một mình: 'Không có tình cảm gì với bố mẹ'

"Đối với mình, chỉ có ông bà là gia đình. Ông bà là ông bà, là bố mẹ, là những người tri kỷ không ai có thể thay thế được", ViruSs chia sẻ.
Có thể bạn quan tâm