Đang xem Vợ bảo đi cắt rau bí, lát sau anh chồng cạn lời khi thấy thứ vợ mang về: Đúng là "3 phần bất lực, 7 phần bó tay"!

Vợ bảo đi cắt rau bí, lát sau anh chồng cạn lời khi thấy thứ vợ mang về: Đúng là "3 phần bất lực, 7 phần bó tay"!

Vâng, thay vì chỉ cắt rau bí, cô vợ nhổ luôn một dây cả gốc đem về cho cẩn thận.
Có thể bạn quan tâm