Đang xem VSCO cáo buộc PicsArt ăn cắp bộ lọc màu bằng kỹ thuật đảo ngược

VSCO cáo buộc PicsArt ăn cắp bộ lọc màu bằng kỹ thuật đảo ngược

Có ít nhất 19 bộ lọc được phát minh bởi PicsArt giống hệt với những bộ lọc mà người dùng chỉ có thể tìm thấy trên VSCO.
Có thể bạn quan tâm