Đang xem Vụ "chủ tịch giả danh" nổi tiếng chia tay mối tình 3 năm: Nam chính đã ngầm thông báo từ 1 tháng trước, đến giờ vẫn thuộc hội "follow mình em"

Vụ "chủ tịch giả danh" nổi tiếng chia tay mối tình 3 năm: Nam chính đã ngầm thông báo từ 1 tháng trước, đến giờ vẫn thuộc hội "follow mình em"

Sau khi Việt Phương Thoa và Chí Thành chính thức chia tay, netizen mới vỡ lẽ ra đằng trai đã ngầm thông báo từ 1 tháng trước mà không ai biết.
Có thể bạn quan tâm