Đang xem Vượt đường xa về ăn mâm cỗ nổi tiếng của người Bát Tràng, với món tiến vua đã nổi tiếng khắp một vùng

Vượt đường xa về ăn mâm cỗ nổi tiếng của người Bát Tràng, với món tiến vua đã nổi tiếng khắp một vùng

Chỉ qua một mâm cỗ thôi cũng đủ thấy sự tinh tế trong ẩm thực của người dân Bát Tràng.
Có thể bạn quan tâm