Đang xem Xem clip này mà người kêu thèm rớt nước miếng, người lại lắc đầu chào thua vì không thích ăn, thậm chí là không biết ăn da gà

Xem clip này mà người kêu thèm rớt nước miếng, người lại lắc đầu chào thua vì không thích ăn, thậm chí là không biết ăn da gà

Có người thích ăn da vì giòn giòn, nhai sần sật nhưng có người lần nào ăn gà cũng phải bóc và bỏ phần này đi.
Có thể bạn quan tâm