XIN ĐỪNG SO SÁNH CON VỚI “CON NHÀ NGƯỜI TA”

Rốt cuộc thì “con nhà người ta” là cái đứa nào mà nó thần thông quảng đại thế nhở? Từ nhỏ đến lớn, ai cũng phải sợ khi bị so sánh với nó, mặc dù nhân vật này là 1 điều bí ẩn, không có tên gọi rõ ràng, không có thông tin cha mẹ, càng không có địa chỉ sống, nó có khác gì cái cân của mọi nhà không?
Có thể bạn quan tâm