Xóa sổ gián khỏi Trái Đất có phải ý kiến tuyệt vời?

Tất cả các loài gián sẽ không bao giờ trở lại Trái Đất nữa, liệu có khả thi?
Có thể bạn quan tâm