Đang xem [티저] 배수지X남주혁X김선호X강한나의 이야기가 시작되는 곳 '스타트업' | [토일] 스타트업 START-UP EP.1

[티저] 배수지X남주혁X김선호X강한나의 이야기가 시작되는 곳 '스타트업' | [토일] 스타트업 START-UP EP.1

#tvN #토일드라마 #스타트업 #배수지 #남주혁 #김선호 #강한나 한국의 실리콘 밸리에서 성공을 꿈꾸며 스타트업에 뛰어든 청춘들의 시작(START)과 성장(UP)을 그린 드라마 10월 첫 방송 ------------------------------------------------------------------ ▶[[토일] 스타트업] 최신 클립 다시보기 : http://www.tving.com/smr/vod/player/P/C01_B120207437?from=youtube ------------------------------------------------------------------
Có thể bạn quan tâm