170 triệu mảnh rác trôi quanh quỹ đạo, Châu Âu gửi người máy lên để dọn dẹp

Một số ý tưởng đề ra là phương pháp sử dụng lưới để gom rác, cây lao móc để đâm và kéo rác, hay một cánh tay bằng máy.
Có thể bạn quan tâm