Đang xem 330 bài thi THPT Quốc gia được nâng điểm, quy trình 6s/trường hợp

330 bài thi THPT Quốc gia được nâng điểm, quy trình 6s/trường hợp

Người trực tiếp can thiệp vào kết quả của các thí sinh là ông Vũ Trọng Lương - Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, sở giáo dục Hà Giang
Có thể bạn quan tâm