Đang xem 50% vỏ bình đã được trả lại cho ATM Oxy, không có chuyện F0 bán vỏ bình để ăn nhậu

50% vỏ bình đã được trả lại cho ATM Oxy, không có chuyện F0 bán vỏ bình để ăn nhậu

Sau khi cha đẻ ATM Oxy lên tiếng về việc nhiều gia đình F0 chậm hoặc chưa có ý định trả vỏ bình oxy, một số người đã mang vỏ bình đến trả lại. Hiện dự án ATM Oxy đã thu hồi được khoảng 50% vỏ bình oxy để tiếp tục đi cứu giúp những F0 khác.
Có thể bạn quan tâm