Đang xem 50.000 bình oxy đã được chuyển về Đại Nam, đại diện khu du lịch 6.000 tỷ khẳng định: “Làm để giúp đời, không phải để buôn bán”

50.000 bình oxy đã được chuyển về Đại Nam, đại diện khu du lịch 6.000 tỷ khẳng định: “Làm để giúp đời, không phải để buôn bán”

50.000 bình oxy ở Đại Nam sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân có nhu cầu trong mùa dịch.
Có thể bạn quan tâm