Đang xem 6 kỷ niệm “tuổi thơ dữ dội” của công nghệ thời 8x, 9x chắc sẽ không bao giờ thấy lại

6 kỷ niệm “tuổi thơ dữ dội” của công nghệ thời 8x, 9x chắc sẽ không bao giờ thấy lại

Video News
Nguyễn Đức Cường / Tri thức trẻ
Tuy giờ đây các bạn được trang bị công nghệ hiện đại thật đấy nhưng nó không tuyệt vời bằng hồi xưa đâu.
Có thể bạn quan tâm