Đang xem 8 học sinh đuối nước tử vong ở cùng khu phố, cảnh tang thương nối tiếp khiến ai cũng nghẹn lòng

8 học sinh đuối nước tử vong ở cùng khu phố, cảnh tang thương nối tiếp khiến ai cũng nghẹn lòng

Người ta dễ đi nhầm đám tang em này với đám tang em kia vì quá gần nhau, tiếng khóc ai oán cũng khó lòng phân biệt được của riêng đám nào hay là sự đau khổ chung của cả khu phố...
Có thể bạn quan tâm