Đang xem Ai bảo lấy chồng giàu thì sướng hãy xem nàng "Tình Nhi" đánh đổi sự nghiệp lấy cay đắng tủi nhục đến thế này

Ai bảo lấy chồng giàu thì sướng hãy xem nàng "Tình Nhi" đánh đổi sự nghiệp lấy cay đắng tủi nhục đến thế này

Video News
Nha Nguyễn / Tri thức trẻ
Trong dàn sao Hoa Ngữ của đoàn Hoàn Châu Cách Cách năm đó, nàng Tình Nhi được cho là ngôi sao có cuộc sống giàu có bật nhất, mấy ai biết được rằng, “lấy chồng giàu sang” cũng có cái giá của nó.
Có thể bạn quan tâm