Đang xem Ai chẳng thích cô Tấm, nhưng Chi Pu lại chọn hóa thân thành vai Cám phản diện trong MV mới và lý do được cô nàng giải thích là...

Ai chẳng thích cô Tấm, nhưng Chi Pu lại chọn hóa thân thành vai Cám phản diện trong MV mới và lý do được cô nàng giải thích là...

Video News
Mutex / Mutex
Thì ra là vậy!
Có thể bạn quan tâm