Ai đó vừa trả 1,3 triệu USD để mua... một cục đá ảo NFT

Bức tranh số NFT vẽ một cục đá vừa được bán với giá 400 Ether, khoảng 1,3 triệu USD, vào hôm 23/8.
Có thể bạn quan tâm