Đang xem AMEE - YÊU THÌ YÊU KHÔNG YÊU THÌ YÊU | Teaser M/V (Linh Ngọc Đàm, MisThy, JSOL, Kus..)

AMEE - YÊU THÌ YÊU KHÔNG YÊU THÌ YÊU | Teaser M/V (Linh Ngọc Đàm, MisThy, JSOL, Kus..)

Cả nhà đã sẵn sàng lạc vào vũ trụ game tuổi thơ - “YÊU THÌ YÊU KHÔNG YÊU THÌ YÊU” cùng AMEE chưa 💫 💗YÊU THÌ YÊU KHÔNG YÊU THÌ YÊU💗 Ra mắt 19:00 | 18.06.2020 #YeuThiYeuKhongYeuThiYeu #YTYKYTY #AMEE #dreAMEE #the1stFullAlbum #ST319 #LinhNgocDam #JSol #MisThy #Kus ☞ Facebook AMEE : http://www.facebook.com/ameest319 ☞ AMEE Official Instagram: ameemee_m ☞ For more Information : http://st319.vn ☞ Facebook ST.319 : http://www.facebook.com/st319entertainment ☞ ST.319 Official YouTube Channel : http://www.youtube.com/st319entertainment ☞ ST.319 Official Soundcloud : http://www.soundcloud.com/st319music
Có thể bạn quan tâm