Đang xem Ăn thử 1 món huyền thoại của Việt Nam, 2 vị khách Tây phát biểu: "Con bò không thích nhưng chúng tôi thích"

Ăn thử 1 món huyền thoại của Việt Nam, 2 vị khách Tây phát biểu: "Con bò không thích nhưng chúng tôi thích"

Đối với nhiều thế hệ người Việt, đây cũng là món ăn gắn với nhiều kỷ niệm, được xem như "huyền thoại".
Có thể bạn quan tâm