Apple giảm giá iPhone, iPad, AirPods và nhiều sản phẩm khác tại Trung Quốc

Công ty cũng đã giảm giá Iphone tại các đại lý bên thứ ba ở Trung Quốc để cải thiện tình hình kinh doanh.
Có thể bạn quan tâm