Đang xem Apple giảm giá iPhone, iPad, AirPods và nhiều sản phẩm khác tại Trung Quốc

Apple giảm giá iPhone, iPad, AirPods và nhiều sản phẩm khác tại Trung Quốc

Công ty cũng đã giảm giá Iphone tại các đại lý bên thứ ba ở Trung Quốc để cải thiện tình hình kinh doanh.
Có thể bạn quan tâm