Apple sẽ chuyển sang sử dụng màn hình mini LED hoàn toàn mới trên iPad và Mac

Bạn sẽ chọn màn hình Mini-Led hay Oled?
Có thể bạn quan tâm