Đang xem Apple sẽ chuyển sang sử dụng màn hình mini LED hoàn toàn mới trên iPad và Mac

Apple sẽ chuyển sang sử dụng màn hình mini LED hoàn toàn mới trên iPad và Mac

Bạn sẽ chọn màn hình Mini-Led hay Oled?
Có thể bạn quan tâm