Đang xem Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: "Sự thay đổi của anh Vũ... gây nguy hiểm cho người thân trong gia đình, ví như việc anh Vũ đeo khăn chẳng hạn..."

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: "Sự thay đổi của anh Vũ... gây nguy hiểm cho người thân trong gia đình, ví như việc anh Vũ đeo khăn chẳng hạn..."

"Sau khóa thiền 49 ngày nhịn ăn của anh Vũ, thì ảnh gần như biến đổi thành người khác... Không còn là anh Vũ của ngày xưa nữa", bà Thảo nói.
Có thể bạn quan tâm