Đang xem Bà Yến chùa Ba Vàng nói "không xúc phạm, không xin lỗi" gia đình nữ sinh giao gà bị sát hại

Bà Yến chùa Ba Vàng nói "không xúc phạm, không xin lỗi" gia đình nữ sinh giao gà bị sát hại

Video News
Mutex / Mutex
Bà Yến nói, bà không muốn thanh minh bất kì điều gì, cũng không hề giận ai vì đã bôi nhọ bà, bởi con đường tu thành đạo là phải như vậy.
Có thể bạn quan tâm