Đang xem Bác sỹ Hoàng Công Lương vắng mặt, tòa hoãn phiên xét xử sự cố chạy thận làm 9 người chết
Có thể bạn quan tâm