Đang xem Bài toán: Một con trâu nặng 800 kg và một cây cầu nặng 700 kg, làm thế nào để con trâu qua cầu?

Bài toán: Một con trâu nặng 800 kg và một cây cầu nặng 700 kg, làm thế nào để con trâu qua cầu?

Đáp án sẽ khiến bạn ngỡ ngàng tới "bật ngửa".
Có thể bạn quan tâm