Đang xem Bài văn của bé tiểu học: "Nhà có nuôi một ông bố mồm rộng, mắt híp, cãi mẹ như chém chả"

Bài văn của bé tiểu học: "Nhà có nuôi một ông bố mồm rộng, mắt híp, cãi mẹ như chém chả"

Đọc xong bài văn tả thật quá mức, nhiều người bật cười vì sự ngây thơ và hôn nhiên của bé gái.
Có thể bạn quan tâm