Đang xem Bản sao của ông Kim Jong-un và Donald Trump bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội

Bản sao của ông Kim Jong-un và Donald Trump bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội

Video News
Mutex / Mutex
Rất nhiều người dân đã nhanh chóng vây quanh vì tò mò, thích thú, cũng như để chụp ảnh kỉ niệm với hai bản sao này.
Có thể bạn quan tâm