Đang xem Bạn trai Maria Ozawa "Tôi không bận tâm quá khứ của cô ấy, chúng tôi chẳng cần phải cố gắng để chứng minh cho người ta thấy điều gì cả"

Bạn trai Maria Ozawa "Tôi không bận tâm quá khứ của cô ấy, chúng tôi chẳng cần phải cố gắng để chứng minh cho người ta thấy điều gì cả"

Cả hai hiện chưa có kế hoạch kết hôn, họ vẫn muốn tận hưởng cuộc sống của 1 đôi tình nhân hơn.
Có thể bạn quan tâm