Đang xem Bao lâu rồi chúng ta mới lại được thấy Katy Perry và Taylor Swift ôm nhau thắm thiết thế này

Bao lâu rồi chúng ta mới lại được thấy Katy Perry và Taylor Swift ôm nhau thắm thiết thế này

Video News
Nguyễn Ngọc Thoa / Tri thức trẻ
Thật ra, Katy Perry đã bắn hint từ trước đó rồi mà không ai để ý thôi!
Có thể bạn quan tâm