Đang xem “Bao tải tiền” hàng tỷ đô đang bay trên trời bỗng gặp sự cố nghiêm trọng, con người phải làm gì đây?

“Bao tải tiền” hàng tỷ đô đang bay trên trời bỗng gặp sự cố nghiêm trọng, con người phải làm gì đây?

Bạn không nhìn nhầm đâu, chính xác là 1 cỗ máy với giá trị là 2,5 tỉ USD đang gặp trục trặc.
Có thể bạn quan tâm