Đang xem Bất cẩn lao xe xuống sông, thanh niên may mắn thoát chết nhờ gào thét gọi trợ lí ảo Siri trên iPhone

Bất cẩn lao xe xuống sông, thanh niên may mắn thoát chết nhờ gào thét gọi trợ lí ảo Siri trên iPhone

"Siri, gọi 911 ngay!"
Có thể bạn quan tâm