Đang xem Bây giờ đến cả game 'xếp hình' cũng có Battle Royale, tên là Tetris Royale

Bây giờ đến cả game 'xếp hình' cũng có Battle Royale, tên là Tetris Royale

Tetris Company hiện đã hợp tác với N3TWORK để phát triển một trò chơi battle royale Tetris mới cho điện thoại di động, được gọi là Tetris Royale.
Có thể bạn quan tâm