Đang xem Bí mật tự phát triển vệ tinh riêng, Apple có thể truyền Internet thẳng tới iPhone trong tương lai

Bí mật tự phát triển vệ tinh riêng, Apple có thể truyền Internet thẳng tới iPhone trong tương lai

Nếu hệ thống vệ tinh riêng của Apple có thể tự truyền internet thẳng tới iPhone, mô hình kinh doanh truyền thống của các nhà mạng viễn thông có thể sẽ sụp đổ trong tương lai.
Có thể bạn quan tâm