Đang xem Bình gas phát nổ làm con trai bỏng nặng, mẹ nghèo bất lực gom góp tiền đóng viện phí cứu con

Bình gas phát nổ làm con trai bỏng nặng, mẹ nghèo bất lực gom góp tiền đóng viện phí cứu con

Video News
Mutex / Mutex
Đưa con từ quê nhà vào TP.HCM điều trị, người mẹ nghèo khóc ròng khi viện phí mỗi ngày một tăng nhưng con trai chưa biết ngày nào được xuất viện.
Có thể bạn quan tâm