Đang xem BLACKPINK có được chiến thắng đầu tiên với Lovesick Girls nhưng phần encore lại bị cắt giữa chừng khiến fan xem mà tức!

BLACKPINK có được chiến thắng đầu tiên với Lovesick Girls nhưng phần encore lại bị cắt giữa chừng khiến fan xem mà tức!

dt / ytb
BLACKPINK có được chiến thắng đầu tiên với Lovesick Girls nhưng phần encore lại bị cắt giữa chừng khiến fan xem mà tức!
Có thể bạn quan tâm