Bỏ thuốc lá, phổi có hồi phục?

Nếu bỏ hút thuốc lá, phổi liệu sẽ hồi phục trở lại như người chưa bao giờ hút thuốc không?
Có thể bạn quan tâm