Đang xem Bức thư chồng gửi người vợ bỏ nhà ra đi: "Thôi thì để vợ đi cho vợ đỡ khổ. Bố con anh cũng chẳng trách được em"

Bức thư chồng gửi người vợ bỏ nhà ra đi: "Thôi thì để vợ đi cho vợ đỡ khổ. Bố con anh cũng chẳng trách được em"

Người chồng thậm chí còn không thể viết trọn vẹn lá thư vì nước mắt đã rơi rồi!
Có thể bạn quan tâm