Đang xem Bùi Anh Tuấn: “Tôi có cảm xúc đặc biệt với Hiền Hồ, đã từng nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ”

Bùi Anh Tuấn: “Tôi có cảm xúc đặc biệt với Hiền Hồ, đã từng nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ”

"Hiền là người đem lại cho Tuấn cảm giác rất thoải mái để chia sẻ mọi thứ"
Có thể bạn quan tâm