Đang xem Cả lớp quay clip cùng múa theo bài hát ‘Trời giấu mang đi’ dễ thương thế này hỏi sao dân mạng không rần rần chia sẻ cho được! (Nguồn: 12A9 NTH)

Cả lớp quay clip cùng múa theo bài hát ‘Trời giấu mang đi’ dễ thương thế này hỏi sao dân mạng không rần rần chia sẻ cho được! (Nguồn: 12A9 NTH)

Tập thể lớp múa tập thể trên nền bài hát "Trời giấu mang đi" của ca sĩ Amee
Có thể bạn quan tâm