Các nhà khoa học dự định sử dụng DNA để thay thế cho các máy chủ

Nếu kế hoạch này thành công, con người sẽ không còn phải lo đến việc tìm kiếm nguồn lưu trữ thông tin nữa.
Có thể bạn quan tâm